Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

PROJEKT

Digital facilitering skapar förutsättningar för din verksamhet att hantera projekt, events och workshops på ett smidigt sätt.

Målsättningen är att du och dina medarbetare ska arbeta smidigare samt skapa förutsättningar att lyckas genom involvering, delaktighet och kreativitet.

 • Facilitera projekt och processhantering på ett enkelt, nyskapande och överskådligt sätt
 • Skapa delaktighet hos medarbetare och ta tillvara på kreativitet och idéer genom tvåvägskommunikation
 • Uppföljning av mål och aktiviteter på ett överskådligt sätt som motiverar dina medarbetare och frigör tid
 • En gemensam yta där man deltar asynkront vilket medverkar till att alla är uppdaterade, delaktiga och involverade

Visionen är att skapa smarta digitala lösningar för projekt- och processhantering inom lärande och transformation samt möjliggöra enklare facilitering av alla typer av interaktiva samarbeten och möten med fokus på involvering och engagemang.

Exempel på fokusområden:
 • projekt
 • hantering av processer
 • uppföljning av aktiviteter
 • events
 • workshops
 • communities
 • kundsidor
 • interna företagssidor
 • medarbetarundersökningar
 • on/offboarding

Exempel på uppdrag:

 • Utveckling och hantering av processer
 • Projekt- rutin och aktivitetshantering
 • Organsationsförändringar av olika slag
 • Förändrings- och utvecklingsprojekt
 • On/offboarding av anställda
 • Utbildningar och kunskapsöverföring
 • Communities för kunder eller internt
 • Events och workshops

För mer information: info@ceciliaandren.com