Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

– VÄLKOMMEN –

– VÄLKOMMEN –

Coaching som utvecklar tankar som ger stöttande tankesätt

Något som är viktigt för att nå det man önskar är stöttande och peppande tankesätt. Det som avgör dina tankar och tankesätt är vilken grund av övertygelser du har fått med dig genom livet. Dina övertygelser är som ditt eget filter som du ser världen genom och styr hur du ser på möjligheter och sätter därmed ribban för hur du ser på dina egna möjligheter.

När du fokuserar på att utveckla dina övertygelser och tankemönster steg för steg utvecklar du de övertygelser du behöver ha för att vara personen som uppnår det du önskar.

Tankarna påverkar vad du gör och hur ditt liv är

Vi påverkas av hur våra tankar och tankemönster ser ut – vår inre dialog styr (omedvetet eller medvetet) våra känslor och hur vi agerar. Vi ärver och kopierar de grundläggande övertygelser vi har om oss själva och omvärlden och vi dras till det som motsvarar våra övertygelser. Dina övertygelser (dina ”sanningar” eller förställningar om hur världen är) styr dina tankemönster och tankar och avgör därmed hur ditt liv är. utvärderas ständigt och bekräftas eller ändras genom upplevelser och på så sätt är det vi är med om en reflektion av våra övertygelser.

När du utvecklar dina övertygelser och tankemönster först gör det stor skillnad när du vill genomföra någon form av förändring i livet – dina övertygelser skapar dina tankar och känslor vilket avgör vad du gör (eller inte gör). Genom att steg för steg utveckla hur du tänker ändrar du successivt dina tankemönster och du kan tydligt se förändringen i ditt yttre liv mer och mer.

Mer info här ->

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev nu!

Ta första stegen mot det du vill skapa i ditt liv genom att välja ditt fokus och utveckla inom dig så du blir personen som uppnår det du vill! 

Skicka mail till mig ->

Allt innehåll på webbsidan samt material tillhör Cecilia Andrén/Cecilias Online Coaching. Vi reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, inklusive upphovsrätt till texter och programkod samt rätt till varumärken. Alla länkar till vår webbplats ska ske till vår förstasida.

All personinformation som tillhandahålls vid kontakt med Cecilia Andrén/Cecilias Online Coaching kommer att behandlas konfidentiellt och enl. GPRS.